Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
52.46 € -0.68% -0.36 € 2360000 17:29
Anterior 52.82 €
Maximo sesion 53.32 €
Minimo sesion 51.82 €
Maximo 52 semanas 71.36 €
Minimo 52 semanas 52.76 €ULTIMAS REFERENCIAS