Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
69.26 € -0.49% -0.34 € 952090 17:29
Anterior 69.6 €
Maximo sesion 69.46 €
Minimo sesion 69.06 €
Maximo 52 semanas 75.82 €
Minimo 52 semanas 58.96 €



ULTIMAS REFERENCIAS