Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
38.635 € +2.71% 1.02 € 823250 13:59
Anterior 37.615 €
Maximo sesion 38.995 €
Minimo sesion 37.795 €
Maximo 52 semanas 51.54 €
Minimo 52 semanas 24.25 €ULTIMAS REFERENCIAS