Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
47.965 € -1.19% -0.58 € 866560 17:29
Anterior 48.545 €
Maximo sesion 48.53 €
Minimo sesion 47.68 €
Maximo 52 semanas 55.46 €
Minimo 52 semanas 38.28 €ULTIMAS REFERENCIAS