Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
45.385 € +1.44% 0.645 € 410350 17:24
Anterior 44.74 €
Maximo sesion 45.395 €
Minimo sesion 44.61 €
Maximo 52 semanas 69.9 €
Minimo 52 semanas 38.28 €ULTIMAS REFERENCIAS