Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
34.133 € +1.42% 0.478 € 924660 12:36
Anterior 33.655 €
Maximo sesion 35.17 €
Minimo sesion 34.125 €
Maximo 52 semanas 52.82 €
Minimo 52 semanas 24.25 €ULTIMAS REFERENCIAS