Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
37.755 € -1.51% -0.58 € 1220000 17:29
Anterior 38.335 €
Maximo sesion 38.47 €
Minimo sesion 37.305 €
Maximo 52 semanas 51.54 €
Minimo 52 semanas 24.25 €ULTIMAS REFERENCIAS