Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
48.6 € -0.29% -0.14 € 842223 17:30
Anterior 48.74 €
Maximo sesion 49.125 €
Minimo sesion 48.545 €
Maximo 52 semanas 52.82 €
Minimo 52 semanas 40.455 €ULTIMAS REFERENCIAS