Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
49.51 € +1.41% 0.69 € 1770000 17:30
Anterior 48.82 €
Maximo sesion 49.95 €
Minimo sesion 48.6 €
Maximo 52 semanas 71.36 €
Minimo 52 semanas 38.28 €ULTIMAS REFERENCIAS