Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
45.345 € -1.46% -0.67 € 226710 12:56
Anterior 46.015 €
Maximo sesion 45.74 €
Minimo sesion 44.96 €
Maximo 52 semanas 51.54 €
Minimo 52 semanas 24.25 €ULTIMAS REFERENCIAS