Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
61.835 € -0.78% -0.485 € 199720 11:14
Anterior 62.32 €
Maximo sesion 62.225 €
Minimo sesion 61.74 €
Maximo 52 semanas 72.76 €
Minimo 52 semanas 58.96 €ULTIMAS REFERENCIAS