Fresenius SE

Fresenius SE Precio Variacion Volumen Hora
48.45 € +0.85% 0.41 € 1030000 17:06
Anterior 48.04 €
Maximo sesion 48.623 €
Minimo sesion 48.105 €
Maximo 52 semanas 52.82 €
Minimo 52 semanas 40.455 €ULTIMAS REFERENCIAS